Regelement voor camera opname

Regelement voor camera opname (verborgen camera’s)
Ter opsporing van strafbare feiten wordt regelmatig gebruikgemaakt van verborgen camera’s. Ook binnen het bedrijfsleven is dit het geval.

Gezien de discussies omtrent het gebruik van de verborgen camera en het mogelijk schenden van de privacy van medewerkers, kan de indruk zijn ontstaan dat het gebruik van verborgen camera’s voor het bedrijfsleven niet meer is toegestaan.

Natuurlijk moet er wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Wij zetten de belangrijkste voor u nog eens op een rij:
– Op de eerste plaats moet er een sterk vermoeden bestaan van diefstal, fraude of dergelijke malversaties.
– Het gebruikte opsporingsmiddel moet in verhouding staan tot de gepleegde feiten.
– De diefstal of fraude kan niet op een minder ingrijpende manier worden onderzocht.
– Vooraf dient schriftelijk aan de medewerkers te zijn medegedeeld dat de directie zich in voorkomende gevallen het recht voorbehoudt om verborgen camera’s te gebruiken.

Wat betekent bovenstaande nu concreet?
Een ‘sterk vermoeden’ kan bijvoorbeeld de wetenschap zijn dat geld of goederen verdwijnen. Ook signalen dat uw goederen of materialen op de ‘markt’ voor een te lage prijs worden aangeboden, kan een sterk vermoeden opleveren.

Mochten bij u af en toe een paar zakjes suiker uit de kantine verdwijnen, dan adviseren wij u dringend om geen verborgen camera te (laten) installeren. U begrijpt het, de verhouding is dan zoek. Vinden er (regelmatige) diefstallen van geld uit kluis, van laptops of goederen uit het magazijn plaats, kan wel zeker gebruikgemaakt worden van de verborgen camera.

In veel gevallen van diefstal of fraude is het niet mogelijk om op een minder ingrijpende manier onderzoek te doen. U kunt natuurlijk naast de kluis of in het magazijn gaan staan, maar de kans dat dit onopgemerkt blijft en dat hiermee de zaak wordt opgelost is nihil. Toch wordt van u, als werkgever, verwacht dat u signalen met betrekking tot diefstal of fraude serieus neemt en zo snel mogelijk uit de wereld helpt. De verborgen camera kan dan uw opsporingsmiddel zijn. Het mag voor een beperkte duur ingezet worden, maar mag alléén het oplossen van de vermoede diefstal of fraude als doel hebben.

De laatste voorwaarde is het gevolg van een wetsvoorstel van het ministerie van Justitie. Raadzaam is niet te wachten met de mededeling aan de medewerkers tot er een incident plaatsvindt, maar nu al in de notulen van een werkoverleg of in het personeelshandboek vast te leggen dat u zich bij vermoedens van fraude het recht van gebruik van verborgen camera’s voorbehoudt. Hiermee voorkomt u dat later het bewijsmateriaal wellicht nietig wordt verklaard.

Wanneer u nagelaten heeft het personeel vooraf schriftelijk in te lichten, zou het een oplossing kunnen zijn om onder geheimhouding, de voorzitter van de Ondernemingsraad deelgenoot te maken van uw beslissing een camera te installeren..

Als aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan dan kunt u met een gerust hart contact opnemen voor het plaatsen van een verborgen camera. Uiteraard worden geen camera’s geplaatst in ruimten waarvan men mag verwachten dat men daar op de nodige discretie kan rekenen (zich onbespied mag wanen): douches, feitelijke toiletten, kleedkamers in bepaalde gevallen etcetera

Onze technische medewerkers zorgen voor discrete plaatsing van de camera en gedurende het onderzoek houden wij nauw contact met u, zodat we snel, maar vooral ook zorgvuldig kunnen reageren.

De verborgen camera heeft bewezen een prima middel te zijn om op een snelle, maar vooral ook discrete manier malversaties aan het licht te brengen. Mét instemming van de Hoge Raad en het ministerie van Justitie.

CCTV camera observatie systemen

Mensen observeren met videocamera’s op straat, in banken, winkels, tankstations, etc. is alleen aanvaardbaar als de veiligheid daarmee is gediend. Uitsluitend dan is gerechtvaardigd om een inbreuk te doen op de privacy van de aanwezige personen. Het publiek moet worden ingelicht over de aanwezigheid van een CCTV systeem en er mogen niet meer beelden worden vastgelegd dan noodzakelijk.

Dit citaat omvat enkele conclusies van een onderzoek van de Registratiekamer naar het gebruik van CCTV systemen voor toezicht en beveiliging.

Omdat met de aanwezigheid van een CCTV systeem een inbreuk wordt gedaan op de privacy van de aanwezige personen, acht de Registratiekamer het van groot belang dat duidelijk is wanneer en onder welke voorwaarden zo’n inbreuk gerechtvaardigd is. Op basis van bestaande wetgeving en Europese verdragen heeft de Registratiekamer een aantal regels opgesteld voor het gebruik van CCTV systemen voor toezicht en beveiliging.

Voor nadere informatie kunt u terecht op de website van de Registratiekamer.

De Registratiekamer is opgevolgd door het College bescherming persoonsgegevens.

Website: www.cbpweb.nl

 

!

 

 

 

This entry was posted in Regelementen. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Captcha Captcha Reload

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>