Bescherming persoonsgegevens

Burgers hebben het recht te weten waarom en hoe een organisatie de persoonsgegevens gebruikt. In sommige gevallen kunnen burgers de persoonsgegevens laten blokkeren, bijvoorbeeld wanneer een organisatie de gegevens gebruikt voor ongewenste reclame.

Plichten organisaties voor gebruik persoonsgegevens

Als organisaties persoonsgegevens willen verwerken, moeten zij aan een aantal eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) voldoen.

De organisatie:

  • mag persoonsgegevens alleen verzamelen en verwerken als daar een goede reden voor is. Of als de betrokken burger toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de gegevens;
  • mag niet meer gegevens verwerken dan strikt noodzakelijk is voor het uiteindelijke doel;
  • mag de gegevens niet gebruiken voor andere doelen dan waarvoor ze zijn verzameld;
  • moet de betrokken burger laten weten wat de organisatie met de gegevens gaat doen;
  • mag de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk;
  • moet passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de gegevens te beschermen;
  • moet de registratie van de gegevens in veel gevallen melden.

Het externe link: College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) geeft meer informatie over de rechten van burgers en de verplichtingen van organisaties.

Meldplicht organisaties bij verlies, diefstal of misbruik persoonsgegevens

Het kan voorkomen dat het netwerk van dienstverleners zoals het UWV en banken door hackers wordt aangevallen en creditcardgegevens worden gestolen. Of dat gegevens op straat komen te liggen door een menselijke of technische fout. In zulke gevallen is het belangrijk dat dit zo snel mogelijk bekend wordt. Personen van wie de gegevens zijn verloren, kunnen dan bijvoorbeeld hun wachtwoord veranderen of hun creditcard blokkeren.

Het kabinet wil daarom dat organisaties in de toekomst verlies, diefstal of misbruik van persoonsgegevens melden. Hiervoor wordt de Wbp uitgebreid met een meldplicht datalekken. Organisaties moeten in de toekomst degenen van wie de persoonsgegevens zijn verloren, vertellen wat er is gebeurd. Ook moeten zij datalekken melden bij het CBP.

Inzien en corrigeren persoonsgegevens

Iedereen mag de gegevens die een organisatie over hem of haar heeft inzien. Kloppen de persoonsgegevens niet, dan kan iedereen de organisatie verzoeken deze te corrigeren. In sommige gevallen is het mogelijk de organisatie te verzoeken te stoppen met verwerken van persoonsgegevens. Bijvoorbeeld bij ongevraagd toezenden van reclame. De rechten van burgers over hun persoonsgegevens zijn geregeld in de Wbp. Het CBP ziet er op toe dat privacygegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd.

De overheid beschermt de privacy en veiligheid van consumenten van internet en telefoon extra met het verbod op spam en spyware en het bel-me-niet-register. Dit is geregeld in de externe link: Telecommunicatiewet.

Bron:rijksoverheid

This entry was posted in Wetgeving. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Captcha Captcha Reload

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>