Kosten

Prijzen zijn geheel afhankelijk van de opdracht en de onkosten die gemaakt worden zoals:

  • hotelverblijf
    reiskosten voor buitenlandse vluchten indien nodig.
  • brandstofkosten declareert PDB Detectivebureau Boerkamp € 0,45
    huur van specifieke apparatuur
    inhuur extra personeel

 

 

De door ons detective bureau gehanteerde wijze van maatschappelijk verantwoord ondernemen past geheel in het huidige tijdsbeeld, waarin kostenbewust handelen als speerpunt op veler agenda staat. Die ten gevolge is het intake gesprek kosteloos. Echter, wanneer het intakegesprek buiten Hengelo plaats vindt, dan rekenen wij de kilometerkosten vanaf Hengelo (o)

Het is gebruikelijk om een betaling van een voorschot te vragen, alvorens wij met de werkzaamheden aanvangen. De omvang van deze depotdeclaratie, wordt bepaald door de geschatte totaal kosten, of bij een repeterende overeenkomst de kosten van de eerste periode. Het voorschotbedrag wordt bij de slotdeclaratie verrekend en blijft der halve tot de het einde van de zaak als dekking aanwezig.

Meestal proberen wij een raming te maken van de te verwachten kosten die hoofdzakelijk gebaseerd is op uurbasis en per km.

Comments are closed.

© 2012-07 EG-Design — Contact: EG-design — Updated: 17 januari 2014 — Total visits: 25,979 — Last 24 hours: 20 — On-line: 1